Защита на личните данни

Защита на личните данни magazinimpuls.eu

Кука В качеството си на администратор на лични данни като търговец "Мартинов и Ш 2" ООД отговаря на всички изисквания на новото регулиране, като събира единствено данните на лицата, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.

Информация относно Администратора на личните данни

1. Наименование "Мартинов и Ш 2" ООД
2. ЕИК / БУЛСТАТ: 200022326
3. Седалище и адрес на управление: гр. Нови пазар 9900 , ул.Марица №57
4. Адрес за упражняване на дейност: гр. Нови пазар 9900 , ул.Марица №57
5. Данни за кореспонденция: гр. Нови пазар 9900 , ул.Марица №57
6. Електронна поща: impuls99000@gmail.com
7. Телефон: 0887573485

 Информация относно компетентния надзорен орган
1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров "№ 2
3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров "№ 2
4. Телефон: 02 915 3 518
5. Електронна поща: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

  "Мартинов и Ш 2" ООД изпълнява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица при обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.
Основание за събиране, обработване и съхранение на вашите лични данни
Чл. 1.  1.1 "Мартинов и Ш 2" ООД събира и обработва вашите лични данни във връзка с предоставянето на търговска услуга и по-конкретно въз основа на следното: • Изрично получено съгласие от Вас като клиент; • Изпълнение на задълженията на "Мартинов и Ш 2" по Ваша поръчка; • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо "Мартинов и Ш 2"; • За целите на легитимния интерес на "Мартинов и Ш 2" .
 1.2 "Мартинов и Ш 2" ООД е администратор на лични данни във връзка с вашите данни като ползватели на нашите услуги.
 Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на вашите лични данни
Чл. 2. 2.1 "Мартинов и Ш 2" ООД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашите услуги и за сключване на сделка с дружеството, както и за записване за участие в нашите събития, включително за следните цели: • създаване на профил и осигуряване на пълна функционалност при предоставянето на услугите ни • индивидуализация на страната по договора; • счетоводни цели; • статистически цели; • защита на информационната сигурност; • обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга; • изпращане на информационни съобщения, съобщения за промени в нашите услуги, препоръки за подобряване на използването на платформата, нови продукти и др. • подобряване и индивидуализиране на услугата чрез предлагане на подходящи за вас оферти за промоционални и други продукти, които могат да ви бъдат интересни;
2.2 "Мартинов и Ш 2" ООД спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни: • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност; • ограничаване на целите на обработване; • съпоставимост с целите на обработката и свеждането до минимум на събираните данни; • точност и актуалност на данните; • ограничаване на съхранението с оглед постигане на целите; • цялостност и поверителност на обработването и гарантирането на подходящо ниво на сигурност на личните данни.
2.3 При обработването и съхранението на личните данни, "Мартинов и Ш 2" може да обработва и съхранява личните данни с цел защита от следните законни интереси; за изпълнение на задълженията си към Националната агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.
 Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява "Мартинов и Ш 2" ООД?
Чл. 3. 3.1 "Мартинов и Ш 2" ООД извършва следните операции с лични данни за следните цели: • Създаване на профил, който да бъде свързан с използваната услуга и да управлява съдържанието на услугата през създадения административен панел според избрания от Вас потребителски профил. След оценката на въздействието, счита се, че операцията "Регистрация на потребител" е допустима и необходима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на данните, съгласно изискванията на GDPR. • Сключване и изпълнение на търговска сделка с клиент или партньор - целта на тази операция е сключването и изпълнението на договор с търговски партньор или клиент и нейното администриране; • Изпращане на информационни съобщения - целта на тази дейност е администриране на процеса на изпращане на съобщения до клиентите, отнасящи се до подобрения или промени в услугите. • Изпращане на информационен бюлетин - целта на тази операция е администриране на процеса на изпращане на бюлетини до клиентите, които са заявили, че желаят да получат;
3.2 "Мартинов и Ш 2" ООД обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и за следните основания: • Данни: Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, държава, адрес за доставка, телефон) • Цел, за който се събират данните: 1) Регистрация на потребител; 2) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, включително при изразено желание - за изпращане на бюлетини и рекламни съобщения; • Основание за обработка на личните ви данни - С приемането на общите условия и регистрацията в уеб сайта и закупуването на продукт между "Мартинов и Ш 2" ООД и Вас се създава договорно отношение, на което ние обработваме вашите лични данни - чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR. Допълнителни данни, предоставени от Вас - Ако желаете да добавите Вашия профил, можете да попълните в него данни за адрес и имейл за техническа контакт. • Цел за събиране на данни: Допълване на информация за потребителя в потребителския му акаунт. • Основания за обработка на данните: С приемането на общите условия и регистрацията в сайта и закупуването на продукт между "Мартинов и Ш 2" и Вас се създава договорно отношение, на което ние обработваме вашите лични данни - чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR. Други данни, които "Мартинов и Ш 2" обработват - при влизане в нашата интернет страница или във Вашия профил, "Мартинов и Ш 2" ООД събира данни за използвания IP адрес. • Подобряване на сигурността на услугата и локализация на интерфейса, статистически и маркетингови проучвания. • Основания за обработка на данните: Обработката е необходимо за изпълнение на договор, по който лицето е страна - чл. 6, ал. 1, Б на GDPR. До създаването на потребителския профил, IP адреса се събира на основата на осъществяването на законните интереси на администратора - чл. 6, ал. 1, Е от GDPR; • Цел, за който се събират данни: Издаване на фактура за плащане по сключен договор за продажба на стоки. • Основание за обработка на личните Ви данни - При приемането на общите условия и регистрацията на уебсайта или при сключване на сделка / поръчка между "Мартинов и Ш 2" ООД и Вас се създава договорно отношение, на което ние обработваме вашите лични данни - чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
3.3 "Мартинов и Ш 2" ООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното: • разкриват расов или етнически произход; • разкриват политически, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации; • генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалната или сексуалната ориентация.
3.4 Личните данни са събрани от "Мартинов и Ш 2" от лицата, за които се отнасят.
3.5 Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

 Срок на съхранение на личните ви данни
Чл. 4. 4.1 "Мартинов и Ш 2" ООД съхранява вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на вашия профил в уебсайта. След изтичането на този срок, "Амбра Бюти" полага необходимите грижи за изтриване и унищожаване на всички ваши данни, без ненужно забавяне.
4.2 "Мартинов и Ш 2" ООД Ви уведомява, ако срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед на законните интереси на "Мартинов и Ш 2" или друго.
4.3 "Мартинов и Ш 2" ООД съхранява личните данни, които е необходимо да спазват по силата на приложимото законодателство за съответната предвидена продължителност, която може да надхвърли срока на съществуване на вашата регистрация.

 Предаване на вашите лични данни за обработка
Чл. 5. 5.1. "Мартинов и Ш 2" може по собствена преценка да предаде част или всички ваши лични данни за обработване на лични данни за изпълнение на целите за обработка при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.
5.2 "Мартинов и Ш 2" ООД не предава никакви ваши лични данни на трети лица, държави или международни организации.

 Вашите права при събирането, обработката и съхранението на личните ви данни
 Оттегляне на съгласието за обработване на личните ви данни
Чл. 6. 6.1 Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от "Мартинов и Ш 2" за конкретна или за всички цели на обработка, Вие можете да оттеглите по всяко време съгласието си за обработка чрез заявка в свободен текст, изпратен на нашата поща impuls99000@gmail.com
6.2 "Мартинов и Ш 2" ООД може да поиска да удостовери своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.
6.3 С оттеглянето на съгласието за обработка на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържането на регистрацията Ви за ползване на услугите, Вашият акаунт ще стане неактивен.

 Право на достъп

Чл. 7. 7.1 Вие имате право да изискате и получите от "Мартинов и Ш 2" ООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.
7.2 Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработката и съхранението на вашите лични данни.
7.3 "Мартинов и Ш 2" ООД ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.
7.4 Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но "Мартинов и Ш 2" ООД си запазва правото да налага административна такса в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

Форма за GDPR искания:
http://magazinimpuls.eu/index.php?route=account/register

Право на коригиране или попълване
Чл. 8. Можете да коригирате или да попълните неточни или непълни лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта или с изпращане на заявка до "Мартинов и Ш 2" ООД.

Право на изтриване ("да бъдеш забравен")
Чл. 9. 9.1 Вие имате право да поискате от "Мартинов и Ш 2" ООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а "Мартинов и Ш 2" ООД има задължението да ги изтрие без неоснователно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания: • личните данни не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин; • Вие оттеглят своето съгласие, на което се основава обработването на данните и няма друг правен основание за обработването; • Вие се противопоставят на обработването на свързаните с вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработка, които да имат предимство; • личните данни са били обработвани незаконосъобразно; • личните данни трябва да бъдат изтрити, за да се спази юридическото задължение по правото на ЕС или правото на държава-членка, което се прилага спрямо "Мартинов и Ш 2"; • личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.
9.2 "Мартинов и Ш 2" ООД не е задължен да изтрива личните данни, ако ги съхранява и обработва: • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация; • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо администратора или за изпълнение на задача от обществен интерес или при упражняване на официални правомощия, които са му били предоставени; • за установяване, упражняване или защита на правни претенции.
9.3 За да упражните правото си на "забраняване", Вие трябва да подадете заявка чрез формата за контакти или писмено искане, изпратено до "Мартинов и Ш 2" ООД , както и да удостоверите самоличността и идентичността си с лицето, за което се отнасят данните пред "Мартинов и Ш 2" ООД, като въведете данните си за вход в профила на лицето, за което се отнасят данните, пред служител на "Мартинов и Ш 2" ООД.
9.4 "Мартинов и Ш 2" ООД не изтрива данните, които са законово задължени да съхраняват, включително за защита срещу съдебни

Ако желаете да използвате вашето право на изтриване: http://magazinimpuls.eu/index.php?route=account/register

Право на ограничаване
Чл. 10. Вие имате право да изискате от "Мартинов и Ш 2" ООД да ограничи обработката на свързаните с Вас данни, когато: • да оспорвате точността на личните данни за срок, който позволява на "Мартинов и Ш 2" да проверява точността на личните данни; • обработката е неправомерно, но вие не желаете личните ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено; • "Мартинов и Ш 2" ООД не изисква повече от личните данни за целите на обработването, но Вие изисквате от тях за установяване, упражняване или защита на техните правни претенции; • Възразите са против обработката в очакване на проверка дали законните основания на "Мартинов и Ш 2" ООД имат предимство пред вашите интереси.

Право на преносимост
Чл. 11. 11.1 Вие можете по всяко време да изтегляте данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използването на услугите на "Мартинов и Ш 2" директно във Вашия профил или по заявка по имейл.
11.2 Вие можете да поискате от "Мартинов и Ш 2" ООД да прехвърли вашите лични данни директно към посочения от вас администратор, когато това е технически осъществимо.

Право на получаване на информация
Чл. 12. Вие можете да поискате от "Мартинов и Ш 2" да ви информира за всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, премахване или ограничаване на обработката, са били разкрити. "Мартинов и Ш 2" ООД може да откаже да предостави тази информация, ако това е невъзможно или изисква несиразмерно големи усилия.

Право на възражение
Чл. 13. Вие можете да възразите срещу всяко обработване на лични данни от "Мартинов и Ш 2" които се отнасят до вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

Вашите права при нарушаване на сигурността на личните ви данни
Чл. 14. 14.1 Ако "Мартинов и Ш 2" установи нарушение на сигурността на личните ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети ,
14.2 "Мартинов и Ш 2" ООД не е задължен да ви уведомява, ако: • е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността; • е взел впоследствие мерки, гарантиращи, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви; • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Лица, на които се предоставят личните ви данни
Чл. 15. За извършване на търговска услуга "Мартинов и Ш 2" ООД предоставя вашите данни на куриерска фирма за извършване на доставка до Вашия адрес.
Чл. 16. Администраторът не извършва прехвърлянето на вашите данни към трети лица и държави.

Други разпоредби
Чл. 17. В случай на нарушаване на Вашите права съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:
    Наименование: Комисия за защита на личните данни
   Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров "№ 2
    Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров "№ 2
    Телефон: 02 915 3 518
    Електронна поща: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
    Уеб сайт: www.cpdp.bg
Чл. 18. Можете да упражнявате всички свои права по отношение на защитата на вашите лични данни като правите своите заявки във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.
Чл. 19. Администраторът описва възможните рискове за прехвърляне на данните към трети държави при липса на решение за адекватна защита и подходящи средства за защита.
Чл. 20 20.1 Когато "Мартинов и Ш 2" обработва лични данни на трето лице за целите на използването на услугата, "Мартинов и Ш 2" действа като обработващ личните данни.
20.2 В случаите по ал. 1, "Мартинов и Ш 2" ООД действа само по Ваша инструкция като ползвател на услугата и само доколкото може да има контрол върху личните данни, които обработвате. "Мартинов и Ш 2" ООД няма контрол върху съдържанието и данните, които вие като ползвател на услугата избирате, включително, ако тези данни включват или не лични данни. В тази случай "Мартинов и Ш 2" ООД няма роля в процеса на вземане на решение дали ползвателят използва услугата за обработка на лични данни, за какви цели и дали са същите са защитени. Съответно, отговорността на "Мартинов и Ш 2" в този случай се ограничава до 1) съобразяване с инструкциите на ползвателя на услугата съгласно договора и общите условия и 2) предоставяне на информация.

 Политика за използване на бисквитки
Сайт на "Мартинов и Ш 2" ООД използва бисквитки, които са важни за коректната му работа. Посещавайки нашия сайт, вие приемате използването на бисквити.
Основание за събиране, обработване и съхранение на вашите лични данни и видове бисквитки, които се използват:
• Задължителни бисквитки - Тези бисквитки са необходими за правилната работа на уебсайта. Например, с тези cookies Ви показваме информацията в нашия сайт в правилния език, а цените - спрямо валутата и ДДС за съответната държава. Такива бисквитки са също и тези за включване на кеширане.
• Аналитични бисквитки - Благодарение на тези бисквитки ние следим посещаемостта на нашия сайт и можем да анализираме доколко нашите потребители работят лесно с него (Google Анализ на Cookies). Тези бисквитки не ни дават никаква информация за вашите лични данни. Те ни показват кои страници от сайта ви са разгледали, дали сте посетили сайта ни през мобилно или desktop устройство и други анонимни данни.
• Функционални бисквитки - Тези бисквитки ви позволяват да използвате пълната функционалност на сайта ни, да гледате видеото в него, да пишете на чата, както и да запазите предпочитания език, на който да зареждате информацията на нашия сайт.
•Бисквитки за прецизно таргетиране - Тези бисквитки съдържат информация за това, как сте използвали нашия сайт. Те не съхраняват лична информация. Това са динамични бисквитки на Facebook, Google, Adform, Adwise и др.
Настройките на бисквитките, които получавате от нашия сайт, можете да направите в браузъра, който използвате. Имайте предвид, че ако ограничите някои видове бисквитки, е възможно сайтът ни да не работи напълно коректно и да не можете да използвате пълните му функционалности.
  Мерки за сигурност:
Сигурността на всякакъв вид информация, включително лични данни, намиращи се на нашата инфраструктура, е приоритет за "Мартинов и Ш 2" ООД . Връзката е криптирана със сертификат на Geo Trust RSA CA 2018. Сайта ambra.bg е на хостинг в СуперХостинг.БГ и е защитен със система от DDoS атаки. Системата за защита от DDoS засича 95% от познатите типове DDoS атаки и непрекъснато се актуализира спрямо новите регистрирани атаки.

 

icon_viber icon_teleg icon_callback icon_email icon_mes icon_skype